logo

Taxatie en vastgoed specialist

Over ons

STARINGSOORD VASTGOED is een taxatie bureau en vastgoed bemiddelingskantoor gevestigd in Alkmaar en aangesloten bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) ingeschreven in de Kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed, tevens gecertificeerd bij VastgoedCert in de kamers Wonen en Bedrijfsmatig onroerend goed. Zonder meer een garantie dat u met betrouwbare mensen te maken heeft, waarbij uw belangen in goede handen zijn. Maar natuurlijk ook met specialistische kennis van de aankoop en projectontwikkeling in al haar facetten.

Taxeren, aankopen, het begeleiden en ontwikkelen van projecten, allemaal activiteiten waaraan bij Staringsoord Vastgoed op een heel eigen manier inhoud wordt gegeven. Opdrachtgevers mogen rekenen op de nodige persoonlijke aandacht, en een optimale belangen behartiging.

vastgoedcert keurmerk nwwi keurmerk
NVRT Nederlands Register Vastgoed Taxateur

Taxaties

Ons werkgebied is in een straal van circa 20km rondom Alkmaar. Dit betreft grofweg de driehoek om Alkmaar van Schagen/Hoorn/Beverwijk. Zie onderstaand overzicht voor een gedetailleerde uitleg over onze diensten.


Contact

Neem contact op om
een vrijblijvende afspraak te maken.

info@staringsoord.nl
+31 6 22 20 09 90

STARINGSOORD VASTGOED
Emmastraat 107, 1814DP Alkmaar
KVK: 37081401 BTW: NL184449819B01

Validatie

Validatie is het controleren van de waarde en het rapport in het algemeen. In feite wordt d.m.v. verificatie en kwalificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen aangetoond dat de waarde genoemd in het rapport met een grote mate van zekerheid aan de eisen voldoet.

Staringsoord Vastgoed kan uw taxaties laten valideren door: Taxateurs Unie en NWWI

nwwi keurmerk erkend taxateurs keurmerk

Woningtaxatie

Een woningtaxatie kan diverse doelen dienen, denk daarbij bijvoorbeeld aan een taxatie voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening, het nemen van een beslissing over de aan- of verkoop van een woning, of t.b.v. een voorgenomen verbouwing aan uw woning. Het taxatiedoel is bijzonder belangrijk, omdat een taxateur op grond daarvan onder andere kan beoordelen welk waardebegrip hij dient te hanteren, en welke rapportagevorm het meest voor de hand ligt. Afhankelijk van het taxatiedoel en de te waarderen onroerende zaak wordt de werkwijze vastgesteld. Dient bij een volledig rapport te worden gewerkt met de NWWI - voorwaarden of is een standaard financiering model oktober 2021 taxatierapport inclusief een door een tweede externe taxateur afgegeven plausibiliteitverklaring ook voldoende? Zodra dit bekend is wordt spoedig een afspraak gepland om de te taxeren onroerende zaak te inspecteren. Op kantoor wordt de overige informatie (bestemmingsplan, kadastrale gegevens, milieugegevens etc.) verzameld en geanalyseerd, waarna direct wordt gestart met het uitwerken van de rapportage. Ons streven is om het rapport binnen 3 werkdagen aan te leveren, vaak lukt het ons zelf nog sneller. We zijn immers volledig ingericht op het uitvoeren van taxaties en kunnen daardoor snel leveren.

Bedrijfsonroerend goed (BOG)

Bedrijfsonroerend goed (BOG) is een veelomvattend begrip. Het kan gaan om kantoorruimte, winkelruimte, kleine bedrijfsunits, schuren, fabriekshallen, boerderijen en agrarische landerijen, maar ook combinaties van een bedrijfsruimte met bijbehorende woonruimte. Elk soort bedrijfsruimte vraagt om een taxatie waarbij wordt gelet op de specifieke eigenschappen van die ruimte. Tevens is het van belang om vast te stellen voor welk doel de taxatie is bestemd; zie hieronder enkele voorbeelden.

Minnelijke waardering

Bij vererving wordt (vaak) gebruik gemaakt van minnelijke 'waardering'. Indien uw huis of bedrijfspand getaxeerd moet worden in verband met de aangifte van (een) belasting kan de belastingplichtige de Inspecteur van Belasting verzoeken mee te werken aan een zogenaamde minnelijke waardering.Tenzij de inspecteur van Belastingen redenen heeft om niet in te stemmen met uw verzoek, gaat hij akkoord, waarna een 'overeenkomst tot minnelijke waardering' wordt opgemaakt tussen u en de inspecteur. De taxateur o.z. van Staringsoord Vastgoed onderhoud sinds jaar en dag goed contact met de fiscus. Het spreekt voor zich; als u besluit een taxateur o.z. van Staringsoord Vastgoed in te schakelen zal deze uw belangen behartigen en vooral uw werkzaamheden uitvoeren.

De minnelijke waardering wordt uitgevoerd door 2 erkende taxateurs o.g. De belastingplichtige kan de taxateur o.z. van Staringsoord Vastgoed aanwijzen en zo ook de betreffende Inspecteur van Belastingen. Als eenmaal de actuele waarde is vastgesteld kunnen partijen niet meer terug. De waarde is dus bindend!

Het voordeel van dit systeem is dat u, de belastingplichtige, in een vroeg stadium zekerheid heeft over de hoogte van de waarde, de hoogte van de aangifte én dus de hoogte van het bedrag van belasting. Wel kan de Inspecteur van Belastingen achteraf waardecontrole doen die ertoe kan leiden dat aan u een hogere aanslag wordt opgelegd.

EVS

Staringsoord vastgoed taxeert conform en heeft kennis van de European Valuation Standards (EVS), voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en de taxatie heeft uitgevoerd in overeenstemming met de eisen en taxatierichtlijnen van de EVS;

• De taxatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT;

• De taxatie wordt uitgevoerd conform het/de op deze taxatie van toepassing zijnde reglement(en) van het NRVT;

• Taxateur onderwerpt zich aan de tuchtrechtspraak van het NRVT;

Huurwaarde

Het taxeren van de huurwaarde van een bedrijfsruimte is vaak de basis voor het bepalen van de marktwaarde oftewel de onderhandse verkoopwaarde, wel of niet in verhuurde staat. De afgeleide executiewaarde (Marktwaarde bij gedwongen verkoop) is vooral voor de financierende bankinstelling een zeer belangrijke waarde.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Wet onroerende zaken) is van belang voor een groot aantal rijks- en gemeentelijke belastingheffingen. Een te hoge waardebepaling kan een bedrijf veel extra belastinggeld kosten. Een juiste waardebepaling of second opinion kan uiteindelijk kosten besparen voor uw bedrijf.

Overdracht zakelijk-prive

Het kan zijn dat u overweegt om uw bedrijfspand fiscaal gezien over te dragen van zakelijk naar privé omdat box 3 wellicht fiscaal voordeel voor u oplevert. Dit soort taxaties vinden veelal plaats op basis van een minnelijke waardering in samenspraak met een taxateur van de fiscus om latere problemen te voorkomen.

Extra criteria

Bij een waardebepaling van bedrijfsonroerend goed wordt extra gelet op aspecten als bouwkundige staat, parkeergelegenheid, ontsluiting, openbaar vervoer, zichtlocatie, bestemmingsplan en gebruiksmogelijkheden alsmede voorzieningen in de directe omgeving.